Advansia bistår Andfjord Salmon i bygging av oppdrettsanlegg på Andøya

Andfjord Salmon har en ambisjon om å bygge og drifte verdens mest fiskevennlige og bærekraftige lakseoppdrettsanlegg av sitt slag. Andfjord Salmon har engasjert Advansia til å bistå med prosjektledelse og kvalitetsledelse i utbyggingen av nytt oppdrettsanlegg.

Det overordnende målet med utbyggingen på Kvalnes, Andøya, er bygge infrastruktur, som bassenger, vannveier og havn for å muliggjøre et fremtidig produksjonsvolum på 40 000 tonn sløyd laks.  

- Advansia er en profesjonell samarbeidspartner med en faglig bredde og evne til å se helheten. Det gir oss en trygghet at alle aspekter av et såpass omfattende prosjekt blir ivaretatt, fra utviklingen til gjennomføringen av prosjektet, sier Martin Rasmussen, CEO i Andfjord Salmon.

- Det er ekstra motiverende å få bidra med vår kompetanse inn i et prosjekt som har så stor betydning for utviklingen av akvakulturnæringen. Vi ser fram til å bistå med å realisere Andfjord Salmons ambisjon om å bygge et oppdrettsanlegg i verdensklasse, sier Mads Holmstrøm, regionleder Nord i Advansia.

Advansia består av 700 rådgivere og leverer tjenester innen prosjektledelse, digitalisering og sikkerhet. Selskapet har etablert et sterkt fagmiljø innen akvakultur som har erfaring med prosjektledelse av noen av akvakulturnæringens største landbaserte prosjekter som Salmon Evolution, Senja postsmolt og Dåfjord postsmolt.

Mads Holmstrøm, regionleder Nord i Advansia

- Vår faglige bredde gjør at kundene våre kan benytte seg av den rette kompetansen til riktig tid for å løse prosjektets behov underveis på en effektiv måte, avslutter Holmstrøm.

Advansia bistår Andfjord Salmon i utbyggingsfasen og oppdraget omfatter blant annet prosjektledelse innen systematisk ferdigstillelse og igangkjøring, prosjektledelse for slambehandling, opptak av slam/vask av kar, fisketransport og oksygenering samt fremdriftsplanlegging og kvalitetssikring på byggeplass.

Ved behov kan Advansia trekke på lokal og internasjonal ingeniørkompetanse gjennom morselskapet AFRY, som er en sterk aktør innen akvakultur og Blue Foods. AFRY har erfaring fra flere landbaserte anlegg i Europa, som Swiss Lachs og Basis 57 i Sveits. og flere andre anlegg fra Sverige til Spania.

Om Andfjord Salmon:

Andfjord Salmons oppdrettsanlegg er lokalisert på Andøya i Nordland, og kombinerer elementer fra tradisjonell sjøoppdrett med fordelene ved å være på land. Selskapet utnytter de naturlige forholdene i Andfjorden for å skape et optimalt miljø for laksen og anvender et selvutviklet konsept for landbasert oppdrett av atlantisk laks basert på egen gjennomstrømningsteknologi.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Mads Holmstrøm
Mads Holmstrøm
Regionsleder Nord
+47 92 83 87 11

Les mer om

Mads Holmstrøm