Totalprosjekter (EPCM)

En kontakt – en komplett løsning

I våre totalprosjekter tar vi fullt ansvar for prosjektets suksess fra ideutvikling til drift er godt etablert. Vi sikrer god eierstyring, utnyttelse av konkurransen i markedet og gevinstrealisering i prosjektet.

Totalprosjekter innebærer at byggherren kan plassere et samlet ansvar for prosjektering, kontrahering og gjennomføring hos en aktør.

Vi i Advansia tar ansvar for anskaffelse av arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører, i tillegg til at vi leder, planlegger og sikrer prosjektets gjennomføring i våre totalprosjekter. Prosjektets grensesnitt og risikostyring ivaretas i vår prosjektorganisasjon. Organisering av kontraktsforholdene avtales for det enkelte prosjekt slik at kontantstrømmen enten går direkte fra byggherre til leverandør eller via Advansia.

Vi anvender kjente entrepriseformer som samspill-, total- og utførelsesentrepriser. Denne måten å gjennomføre prosjekter på har særlig vist sin styrke gjennom å sikre brukere og leietakeres medvirkning og gevinstrealisering når prosjektet ferdigstilles.

Advansia har gjennomført ulike varianter av denne type prosjekter. Referansene spenner fra de største utbyggingene som T2–prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Akershus universitetssykehus, kulturbygg som Munchmuséet og Deichmanske hovedbibliotek og industrianlegg som TINE’s meieri i Bergen til miljøanlegg som ROAF’s sorteringsanlegg for husholdningsavfall.

Kontakt

Prosjekter -

Totalprosjekter (EPCM)