Prosjekt- og økonomistyring

Proaktiv faglig bistand og beslutningsstøtte innen prosjekt- og økonomistyring er viktig for våre kunders måloppnåelse.

Samfunnet forventer i økende grad at offentlige byggherrer på samme måte som private skal overholde sine tids- og kostnadsrammer. Det blir derfor stadig viktigere med god prosjekt- og økonomistyring som medvirker til at trender tidlig oppdages og kan analyseres. Samtidig som prosjektledelsen gis god tilgang til oppdatert informasjon om status og usikkerhetsbilde. Dette legger til rette for å ta de gode beslutningene og tidlig kunne iverksette eventuelle korrigerende tiltak.

Vi bistår oppdragsgivere med dedikerte og faglig kompetente prosjektstyrere og prosjektcontrollere. Vi er lagspillere med lang erfaring fra arbeid med noen av de største landbaserte prosjektene i Norge. Gjennom å arbeide i henhold til Advansias kvalitetssystem sikrer vil at arbeidet utføres i samsvar med best practice.

Kontakt

Prosjekter -

Prosjekt- og økonomistyring