Prosjekt- og byggeledelse industri

Industrien står overfor en rekke utfordringer knyttet til teknologi, logistikk og globale markeder, miljø , bærekraft.

Investeringer i nye fabrikker og ombygging av eksisterende, krever godt gjennomarbeidede tilnærminger fra ide til gjennomføring og gevinstrealisering. Når konseptutvikling og finansisering er på plass er tiden inne for å tenke prosjektledelse og gjennomførings strategi.

Vi er ledende innenfor prosjekt- og byggeledelse i Norge. Vi organiserer, utvikler, styrer kontrahering av rådgivere og entreprenører.

For våre kunder gjennomfører vi mange av de mest spennende prosjektene i landet, med stor samfunnsmessig betydning. Alltid med stort fokus på sikker prosess og bærekraft!

Vi arbeider for at industrielle utbyggere skal ha det beste utgangspunkt allerede før prosjektering starter og leverandørkontrakter inngås. Vi er utbyggers beste verktøy og pådriver for at prosjekter kommer godt i gang og at de deretter gjennomføres på en effektiv og forsvarlig måte. Det er viktig for oss at alle bygg/fabrikk prosjekter har tydelige og målbare krav til og planer for gevinstrealisering.  Et bygg eller en fabrikk er en investering som har definerte avkastningskrav. Vårt team av kompetente prosjekt- og byggeledere bistår byggherre med alle typer prosjektadministrative (PA) tjenester for å sikre at kravene innfris.

Vi leverer prosjekt- og byggeledelse tjenester til kunder innen bl.a. følgende

- Næringsmiddel, havbruk og farmasi
- Prosessindustri, sement og CO2 fangst, elektrokjemisk, nukleære anlegg, byggvare, treforedling, biofuel, datasentre, vann og avløps anlegg, mm.

Ta kontakt med oss for å diskutere dine behov og målsettinger.

Kontakt

Prosjekter -

Prosjekt- og byggeledelse industri