Parallelloppdrag, større internasjonale arkitekt-konkurranser

For å finne riktige utviklingskonseptet for en eiendom bistår eiendomsutvikling i Advansia med å fremskaffe volumkonseptet. Vi hjelper til med å lage en beskrivelse/bestilling til arkitekt. Det er vanligvis tre muligheter for å starte opp en arbeidet med volumkonsepter:

- Direkte anskaffelse av arkitekt
- Parallelloppdrag  
- Åpen arkitektkonkurranse annonsert gjennom Doffin  

Vi har lang erfaring både med direkte anskaffelser, parallelloppdrag og å lede internasjonale arkitektkonkurranser.

Kontakt

Prosjekter -

Parallelloppdrag, større internasjonale arkitekt-konkurranser