Økonomiske analyser

Økonomiske analyser følger utviklingsprosjektene i alle faser av et prosjekt og kan eksempelvis oppsummeres slik:

- Forventet utnyttelse og avkastning ved kjøp av utviklingseiendom. Hva er break-even?- Kostnadsestimater i prosjektfasen
- Endelig kalkyle fra Entreprenør

Vi bistår med økonomiske analyser i alle faser.

Kontakt

Prosjekter -

Økonomiske analyser