Media og kommunikasjon

Svært ofte kommer utviklingssaker i media.

Vi bistår med å utarbeide kommunikasjonsplattform som byggherre kan benytte når media tar kontakt, slik at riktig og gjennomtenkt budskap blir formidlet.

Kontakt

Prosjekter -

Media og kommunikasjon