Kontraetterretning

Kontraetterretning handler om å beskytte hemmelighetene sine gjennom et bredt spekter av tiltak og aktiviteter mot ulovlig og uønsket informasjonsinnsamling.

Samfunnet står ovenfor et mer komplekst trusselbilde enn noensinne, og den raske teknologiutviklingen gjør oss mer sårbare enn før. Metodene og teknikkene for å innhente informasjon blir stadig mer sofistikerte, og fører til at det blir svært krevende å beskytte seg og sin virksomhet. Utfordringen med etterretning er at den ofte foregår skjult, den er vanskelig å oppdage og både metoder og teknikker som benyttes kan også fremstå som noe helt annet.

Spionasje og innsamling av informasjon foregår daglig og i større omfang enn vi liker å tro, og dette gjelder ikke bare stater mot stater, men også stater mot virksomheter og enkeltpersoner, samt industrispionasje. Informasjon og kunnskap er makt og kan gi uvedkommende fordeler og utnyttes slik at en virksomhet blir stående i en svakere posisjon, og i verste fall går konkurs eller får sitt omdømme kraftig svekket.

Advansia kan bistå med rådgivning som beskytter din virksomhet mot etterretning og spionasje, og det er viktig å ha fokus på en helhetlig tilnærming. Vi kan bistå med råd og veiledning innenfor bla. følgende temaer:

- TSU (tekniske sikkerhetsundersøkelser)
- Forebygging og håndtering av utro tjenere og innsidere
- Cyber-sikkerhet og informasjonssikkerhet
- Sikring mot ulovlig inntrengning
- Beskyttelse mot avlytting, avlesing, overhøring og informasjonslekkasje (TEMPEST)
- Sikker bruk av digitalt kommunikasjonsutstyr, både hjemme og ute

Kontakt

Arne Christian Haugstøyl
Gruppeleder Analyse og sikring
+47 94 51 56 59

Les mer om

Arne Christian Haugstøyl

Emerson Kastrati
Team Trusselvurdering
+47 92 60 90 61

Les mer om

Emerson Kastrati

Prosjekter -

Kontraetterretning