Konseptvurderinger

Eiendomsutvikling i Advansia bistår med sammensatte analyser for å avklare hva som er mest gunstig/realistisk konsept for en utviklingseiendom mht. reguleringsformål, utnyttelse, bevaringshensyn, høyhusvurderinger, økonomi, etc.

Konseptet blir ofte grunnlag for ny reguleringsplan eller ved kjøp av eiendom.

Kontakt

Prosjekter -

Konseptvurderinger