Fremdriftsplanlegging og styring

Trygg veiviser gjennom prosjektet

Gjennomarbeidede framdriftsplaner er det veikartet som leder prosjektene til en vellykket gjennomføring.

Advansia kan tilby erfarne og høyt kvalifiserte planleggere som kombinerer omfattende kunnskap om byggeprosessen med kraftfulle planleggingsverktøy.
Utarbeidelse av gode planer gir prosjektet det veikartet som trengs for en vellykket utvikling og gjennomføring av krevende prosjekter. Nedbryting av arbeidet i enkeltaktiviteter med rekkefølgeavhengighet og tidsestimater er forankret i Advansias brede erfaring med helhetlig gjennomføring av komplekse utbyggingsoppgaver.

Våre planleggere har inngående kunnskap om produksjonsmetoder og –kapasiteter for bygge- og anleggsarbeider så vel som prosjekteringsarbeid, ferdigstillelse av bygg og beslutningsprosessene i offentlig byggesaksbehandling. Ved hjelp av denne kunnskapen satt i system med anerkjente planverktøy gir våre planleggere prosjektet det riktige styringsgrunnlaget.

Advansia effektiviserer informasjonsdeling og rapportering med digitale løsninger som letter oppfølging, koordinering og styring av de enkelte aktørenes arbeid og leveranser i prosjektet.

Advansia tilbyr et solid fagmiljø som har bevist sin evne til planlegging og framdriftsstyring i krevende prosjekter som T2 prosjektet ved Oslo Lufthavn Gardermoen, nytt Østfoldsykehus, Nasjonalmuséet og kulturbyggene i Bjørvika.

Kontakt

Prosjekter -

Fremdriftsplanlegging og styring