Dokumentstyring

Faglig kompetent dokumentstyring er viktig for å kunne gjennomføre prosjekter kostnadseffektivt og samtidig ivareta kravene til dokumentasjon som stilles i dagens samfunn.


Profesjonell og kontinuerlig oppfølging fra dokumentstyringsfunksjonen sikrer rask gjenfinnbarhet og sporbarhet i den omfattende dokumentmengden som er en del av et hvert større prosjekt. Dette kan gi direkte økonomiske besparelser gjennom å sikre evnen til å fremskaffe relevant dokumentasjon ved behov. I tillegg understøtter god dokumentstyring effektive arbeidsprosesser.


Vi bistår oppdragsgivere og prosjekter med dedikerte og faglig kompetente dokumentstyrere og -kontrollere. I starten av prosjektet gir vi råd ved valg av verktøy og oppbygging av struktur. Vi veileder og drifter funksjonen underveis og bistår med å sikre at FDV er på plass i tide. Vi er lagspillere med lang erfaring fra noen av de største landbaserte prosjektene i Norge. Med basis i Advansias kvalitetssystem sikrer vi at arbeidet utføres på en god måte og til kundens tilfredsstillelse.

Kontakt

Prosjekter -

Dokumentstyring