BREEAM-sertifisering

Miljøriktig prosjektering og bygging gir merverdi

Miljøriktig tenkning i byggeprosjektene gir merverdi for ansatte, eiere og samfunnet. BREEAM-sertifisering bidrar til at dette blir en naturlig del av det operative prosjektarbeidet.

BREEAM- sertifisering er et verktøy for miljøriktig og bærekraftig tenkning i alle faser i prosjektet. God, dokumentert miljøstyring i prosjektet gir verdiøkning for eier, økt brukertilfredshet og gunstig finansiering.

Sertifiseringsarbeidet følger to ulike prosesser – Normal eller Bespoke. Normal benyttes for bygg med ensartet bruksformål. Bespoke gir mulighet for å tilpasse kriteriesettet for bygg med mangeartede formål slik at miljøkravene blir mest mulig relevante for det tiltenkte bygget. I tillegg benyttes BREEAM Communities i forbindelse med områderegulering hvor bebyggelsens formål er blandet.

Advansia tilbyr autoriserte BREEAM-revisorer som kan lede hele sertifiseringsprosessen, både for BREEAM – NOR og BREEAM International. Vår erfaring omfatter alle sertifiseringsklasser fra Good til Outstanding.

Kontakt

Prosjekter -

BREEAM-sertifisering