Bistand utredninger

Vi bistår med utarbeidelse av fagrapporter som skal utarbeides ifm. med en reguleringsplan.  

Følgende rapporter kan være nødvendig å utarbeide i en reguleringsprosess:

- Trafikkanalyse
- Støyanalyse
- Luftanalyse
- Dagslysrapporter
- Stedsanalyser
- Geoteknikk
- Analyse bevaring
- Fauna
- Anleggsgjennomføring

Kontakt

Prosjekter -

Bistand utredninger