Bistand utleie

Å levere tilbud på et leiesøk kan være krevende, da leveringsfristene ofte er korte og det er mye materiale som skal utarbeides.

Vi har lang erfaring med leiesøk og kan derfor bistå med å:

- Være byggherrens prosjektleder
- Engasjere arkitekt/interiørarkitekt for utarbeidelse av tegningsgrunnlag, samt arealberegninger.
- Utarbeide leveringsbeskrivelse
- Fremskaffe kostnadsestimater
- Følge opp og besvare kravspesifikasjonen
- Få utarbeidet selgende illustrasjoner

Kontakt

Prosjekter -

Bistand utleie