Bistand kjøp/salg av eiendom

Eiendomsutvikling i Advansia bistår i hele kjøps-/salgsprosessen.

Ved både kjøp og salg av utviklingseiendom er det mange faktorer som påvirker verdien av eiendommen:

- Mulig utnyttelse av utviklingseiendom
- Søknadsprosesser byggesak/reguleringsplan
- Formål bolig, kontor, hotell mm
- Teknisk due-diligence

Kontakt

Prosjekter -

Bistand kjøp/salg av eiendom