Ansvarlig for reguleringsfasen

Vi har ansatte som både har arbeidet i offentlig sektor med plan- og byggesaksbehandling, samt at de også har lang erfaring fra byggherre.

Våre ansatte har gjennomført reguleringsplaner innen formålene bolig, kontor, hotell, sykehus, forretning, kjøpesentre, mm.

Det er svært mange prosesser som skal samordnes og mange beslutninger som skal løftes frem til byggherren.  

Vi er vant til å være i sentrum for utviklingsprosessene og styre prosessen i samarbeid med byggherren frem til endelig politisk behandling.

Kontakt

Prosjekter -

Ansvarlig for reguleringsfasen