Analyse og kvalitetssikring

Rådgiving for de viktige beslutningene

Advansia har bred erfaring med utvikling og gjennomføring av komplekse utbyggingsoppgaver med stor samfunnsmessig betydning. Kombinert med solid fagkompetanse gir det et unikt grunnlag for analyse og kvalitetssikring tidlig i prosjektene.

Advansia tilbyr høyt kvalifiserte mennesker, både egne ansatte og fra samarbeidspartnere, for utvikling og kontroll av prosjekter i tidligfase.
Vi leverer også analyse og rådgiving knyttet til kost, tid, kvalitet, usikkerhet og miljø med mer.

Vi kan blant annet løse oppgaver innen følgende områder:
• konseptvalgsstudier og –utredninger,
• konsekvensanalyser
• økonomiske og andre fag og temabaserte analyser
• kvalitetssikring av prosjekter basert på KS1/KS2 modellen
• beregning av usikkerhet for tid og kost
• uavhengig kontroll i samsvar med Plan- og bygningsloven

Sammen med våre samarbeidspartnere DNV GL, Menon Economics og andre i vårt nettverk har vi spisskompetanse for å gi gode faglige råd som grunnlag for byggherrebeslutninger og sikring av rett kvalitet i prosjektene. Noen eksempler på oppgaver Advansia løser er konseptvalg for infrastrukturutbygging og sykehus, kvalitetssikring av store samferdselsprosjekt og uavhengig kontroll av skoler, helse- og omsorgsbygg.

Kontakt

Prosjekter -

Analyse og kvalitetssikring