Overgang til drift

Våre tjenester innen 
Overgang til drift

For at et bygg skal kunne fungere tilfredsstillende etter sitt formål, må de som skal bruke, drifte, vedlikeholde og forvalte det ha kjennskap til dets egenskaper og funksjoner. En god driftsovertagelse sikrer at et bygg eller anlegg tas i bruk med de forutsetningene som lå til grunn for leveransen.

Ved overtagelsestidspunktet skal all relevant dokumentasjon om det ferdige bygget være tilgjengelig. Det er den såkalte FDV-dokumentasjonen som skal bidra til en god overgang fra byggefase til drift. FDV-dokumentasjonen beskrives ofte som byggets instruksjonsbok eller bruksanvisning, og inneholder all nødvendige informasjon om bygget. Den beskriver det som kreves for å holde bygget i god stand, og som gjør det mulig å foreta utbedringer og oppgraderinger på best mulig måte gjennom byggets levetid.  

Komplekse bygg med mange systemer  

Dagens bygg utformes imidlertid på en mer kompleks måte enn tidligere. Dette stiller langt større krav til forvalter- og driftsorganisasjonen enn i de mer tradisjonelle byggene. Komplekse bygg styres og optimaliseres via mange systemer, noe som gjør at FDV-dokumentasjonen til dels er enorm.   

Det å skulle ta imot, systematisere og holde dokumentasjonen oppdatert har dermed blitt mer krevende. Advansia bistår derfor en rekke kunder med å navigere i en stadig mer kompleks FDV-dokumentasjon.   

Teoretiske kunnskap og operativ erfaring 

Vi har bred kompetanse innen fagfeltet; både med forvaltning og drift av bygg, og innen systematisering, mottak og forvaltning av FDV-informasjon. Vi har den teoretisk kunnskapen og den operative erfaringen for å forstå hva som skal til for at et bygg skal virke som tiltenkt, og understøtte virksomhetene som bruker bygget.  

Konkret kan vi bistå med følgende tjenester: 

  • Fastlegge strategier: anvendelse, forvaltning, informasjon og miljø 
  • Informasjonsinnhenting  
  • Operasjonalisering: etablerer drift- og vedlikeholdsplaner, operasjonalisere strategier, utarbeide rutiner og inngå samarbeidsavtaler  
  • Digital, fysisk og FDV virksomhetstest 
  • Informasjonsforvaltning 
  • Gjennomføre og forberede DV-planer 
  • Optimalisering  

Vi legger stor vekt på å jobbe tett sammen med kundens personell. Vår ambisjon er å støtte og hjelpe i den svært viktige overgangsfasen til drift, og sikre at kunden så raskt som mulig er komfortabel med selv å ta vare på sitt nye bygg.  

Systematisk mottak av bygg  

Våre kunder er forvalter- og driftsorganisasjoner, og vi bistår disse organisasjonene med alt fra vedlikeholdsprosjekter til ombygning og rehabilitering. Vi er også aktivt involvert i «systematisk mottak av bygg», som omhandler planleggingsfasen av nye, komplekse bygg og frem til en ordinær driftssituasjon, typisk 1-3 år fra prosjektets ferdigstillelse. 

Dette arbeidet inkluderer også å identifisere feil og mangellister i overgangen til drift, og sikre at systemer og rutiner er på plass, og forvalter- og driftssystemene understøtter den organisasjonen som skal ivareta bygget.  

Kontakt:
David Halvorsen
Seksjonsleder
+47 91 62 35 40

Les mer om

David Halvorsen

Ingvild Garnås Vikenes
Direktør for strategi og forretningsutvikling / områdedirektør
+47 93 02 80 54

Les mer om

Ingvild Garnås Vikenes

Les mer: