Energientreprenør

Våre tjenester:
Garantert lønnsomhet med energisparekontrakt fra Advansia

Med en energisparekontrakt (EPC-kontrakt) med Advansia kan en byggherre redusere sine energikostnader med 30-50%. I tillegg til økonomisk lønnsomhet vil en slik modell resultere i betydelige miljømessige gevinster Som vil bidra til at Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen innfris.

Energisparekontraktens (EPC) ide er at man for en definert bygningsmasse garanterer for en energi- og effektbesparelse under forutsetning av at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen, innenfor en gitt investeringsramme.

Modellen sikrer at byggherre tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energikostnadene. Områdene for tiltak er typisk varmepumper, innen ventilasjon og generell automatikk, i tillegg til bygningsmessige forbedringer. Det lages detaljerte analyser i forkant av gjennomføring av tiltakene.

Dette organiseres og gjennomføres av én aktør som også garanterer for besparelsene i etterkant.

I Norge er energisparekontrakter(EPC) flittig i bruk av kommuner. Bransjen har fått utarbeidet en Norsk Standard (NS 6430 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing) for EPC.

Modellen er mest vanlig hos kommuner men energisparekontrakter fungerer like bra for private eiendomsmasser. Kombinasjonen mellom lønnsomhet og miljømessige gevinster er tiltalende.

Kontakt:
Torfinn Lysfjord
Seksjonsleder energientreprenør
+47 90 53 65 09

Les mer om

Torfinn Lysfjord

Aktuelt fra Sikkerhetsrådgivning

XPRO blir en del av Advansia

2023-07-14
Av 
Inger Sund
Omsorgsbygg og Advansia har vært offensive helt fra starten for snart to år siden. Prosjektet skal spare 100 millioner og unngå konflikter – et mål som står i sterk kontrast til historiene vi leser om i nyhetene.

Ingen konflikter og høy gevinstrealisering

2023-07-14
Av 
Sissel Helen Espe

Advansia styrker laget i Midt-Norge

2023-07-14
Av 
Sissel Helen Espe

Advansia blir egen merkevare

2023-07-14
Av 
Sissel Helen Espe