Tor Hoel

Direktør PMO og bærekraft

Tor er utdannet ingeniør (VVS) fra NTNU, med doktorgrad og forskerutdannelse innen automasjon, fjernvarme og automatisk feildeteksjon. Han har lang erfaring innen prosjektledelse, eierstyring og gjennomføring av store, komplekse offentlige prosjekter. Tor begynte i Advansia i 2012. I løpet av sin tid i selskapet har han blant annet har vært områdeleder i T2-prosjektet Oslo Gardermoen og har siden 2018 vært prosjektdirektør på nye Oslo legevakt. Han er medforfatter på Veileder for systematisk ferdigstillelse (BA2015), komiteleder for NS6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner (Standard Norge) og sitter i styret i Prosjekt Norge.

Tor har vært en del av ledergruppen i Advansia siden 2020. Som direktør for PMO og bærekraft har han ansvar for faglig utvikling av Advansias prosjektleveranser og selskapets bærekraftarbeid.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Tor Hoel