Sveinung Eskeland

Gruppeleder beredskap

Sveinung har mer enn 25 års nasjonal og internasjonal erfaring fra ledelse av tverrfaglige byggeprosjekter i oppdrag for både offentlig- og privat sektor, FN og NGO. Fra 2015-2021 har Sveinung vært prosjektleder i et stort børsnotert norsk solenergiselskap for bygging, iverksetting og overlevering til kunde, av store solkraftanlegg med tilhørende kraftlinjer og HV transformatorstasjoner i flere latinamerikanske land. Han har særlig kompetanse innen prosjektorganisering/-styring og koordinering, kontrahering, forhandlinger, oppbygging og samhandling av tverrfaglige prosjektteam samt koordinering med kunde og sluttbruker, for å sikre at prosjektene oppnår sine mål i forhold til kvalitet, sikkerhet, fremdrift og budsjett. Flere av hans oppdrag har hatt store sikkerhetsmessige utfordringer, hvor det å koordinere internt i prosjektene, med eksterne aktører, både offentlig (militært og politi) og privat har vært i fokus. Sveinung har lang erfaring i å bygge opp- og lede prosjektteam, både i Norge, Afrika og i Latin Amerika. Sveinung er en lagspiller som kommuniserer godt med ulike persontyper og trives med utfordrende oppgaver.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Sveinung Eskeland
There are no published posts yet.