Roar Andersen

Gruppeleder analyse

Roar har lang erfaring med analyse og rådgiving innen beskyttelse og sikring av eiendom bygg og anlegg mot terror, sabotasje, etterretning og annen kriminalitet, og med rådgivning i.h.t sikkerhetsloven og virksomhetssikkerhetsforskriften. Videre har han i mange års erfaring med oppdragsledelse og gjennomføring av risikoanalyser i.h.t NS 5814 og NS 5832 samt analyser av driftskontinuitet i teknisk infrastruktur (TEKROS). Han har også inngående kunnskap om beskyttelse mot kjemiske, biologiske og radiologiske trusselstoffer samt industrikjemikalier i forbindelse med rensestasjoner og sikret post- og varemottak (PVM).

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Roar Andersen
There are no published posts yet.