Mariann Dellnes

Sikkerhetsrådgiver arkitektur og plan

Sikkerhetsrådgiver med en master i arkitektur. Har spesialistkompetanse innen sikkerhet i plan og arkitektur, trygge byrom og fysisk sikring av verdier i bygg og anlegg mot våpenvirkninger.

Lang erfaring med sikkerhetsrådgiving i komplekse prosjekter i offentlig sivil og militær sektor, og tenker helhetlige og integrerte løsninger for sikring av verdier i bygninger, anlegg og landskap.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Mariann Dellnes