Ingrid Ekse Svege

Sikkerhetsrådgiver

Ingrid har jobbet med og ledet prosjekter innenfor sikkerhetsfaglige analyse og formidling. Gjennom arbeidet i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har Ingrid jobbet tett på medlemmer i møte med nye krav og utfordringer fra sikkerhetsloven og myndighetskrav. Det inkluderer både god kjennskap til risiko- og sårbarhetsanalyser, og personellsikkerhet og autorisasjon. Ingrid har erfaring med å bistå virksomheter opp mot komplekse problemstillinger og å bryte disse ned til håndterlige og forståelige oppgaver.

Parallelt med å skrive masteroppgave i statsvitenskap var Ingrid prosjektleder for Hybridundersøkelsen ved NSR. Undersøkelsen kartla hybride trusler og hendelser mot norsk næringsliv i ulike fora. Prosjektlederstillingen innebar å utarbeide spørsmål, skrive rapportens analysedel og å presentere det ferdige resultatet for relevante målgrupper.

Gjennom arbeid med ulike former for sikkerhetsanalyser er Ingrid kjent med viktigheten av å jobbe strukturert og nøyaktig, selv med store mengder informasjon. Ingrid har også erfaring med å jobbe med kommunikasjon og formidling. Med lang erfaring innen analytisk arbeid, både i jobb og gjennom studier, er Ingrid en selvgående person med høy integritet. Som prosjektleder har hun ledet team, gjort vurderinger og tatt beslutninger for å få et godt sluttprodukt. Ingrid beskriver seg selv som en strukturert og nysgjerrig person, med skikkelig stå på-vilje.

Ingrid er sikkerhetsklarert til hemmelig nivå.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Ingrid Ekse Svege