David Halvorsen

Prosjektleder

David er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH. David har lang erfaring som leder på mellom- og toppnivå. Han har vært direktør eiendomsforvaltning, og hatt ansvar for Norges største eiendomsportefølje.

Gjennom jobben med å lede en stor organisasjon har David jobbet mye med strategi og virksomhetsstyring. Han har bred økonomisk kompetanse og erfaring i å bygge og anvende økonomi- og styringsmodeller, herunder risikostyring og utvikle resultatmål på ulike nivå i organisasjonen, både i prosjektsammenheng og i driftsfasen. Som toppleder har han hatt ansvaret for å rekruttere, utvikle ledere og medarbeidere, og har som en del av dette utviklet lederutviklingsprogram.  

David har drevet store omorganiseringsprosjekter, herunder out- og insourcing. Han har meget god innsikt i offentlige forvaltning og hvilke rammebetingelser og mulighetsrom dette skaper. Erfaring fra alle faser av byggets levetid, fra idéstadiet, prosjektgjennomføring, ordinær driftsfase og til eiendomsutvikling/etterbruk. Han har erfaring med å sette gode mål og resultatkrav prosjekter skal innfri tidlig i prosessen, på en måte som gjør at det er målbart om prosjektet innfrir forutsetningene. I andre enden av prosjektfasen har han jobbet med overgangen fra prosjekt til en ordinær driftsfase, og at denne fasen skal skje på en god og strukturert måte, ved at prosjekter lukkes til rett tid og viktig erfaring fra prosjektorganisasjoner overføres til de som skal ivareta bygget fremover.

David har erfaring med å se på innsatsfaktorer i bygningsporteføljer i sammenheng. Han har erfaring fra å bruke LCC-kalkyler for å sikre at det både bygges, forvaltes og driftes med rett ressursinnsats, med det formål å sikre at samlet ressurspådrag i byggets levetid skal gi fasiliteter som understøtter virksomhetene de er satt til å huse til rett kvalitet. David er brukt som foredragsholder ved NTNU, hos offentlige aktører og internt der han vært ansatt.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

David Halvorsen