Anette Tinglum

Sikkerhetsrådgiver

Anette har lang og bred erfaring med strategisk og operativ sikkerhetsledelse, nasjonalt og internasjonalt, fra privat såvel som offentlig sektor. Nøkkelord er sikkerhetsstyring, sikkerhetsstruktur, sikkerhetsstrategi, krise- og kontinuitetsplanverk, sikkerhetsloven, implementering og endringsledelse. Hun har vært prosjekteier for store sikkerhetsrelaterte anskaffelser i privat og offentlig sektor.Hun har også etterforskningserfaring på økonomisk kriminalitet fra politiet og hadde rollen som anti-hvitvaskingsansvarlig konsern da hun var sikkerhetsdirektør i DNB.Erfaring med NS9001, NS31000 og ISO27001.

Jeg kan hjelpe med:

Artikler av 

Anette Tinglum