Trondheim får ny barne- og ungdomsskole og idretsshall med kapasitet for ca 1000 elever og rehabiliteringssenter med 72 kortidsplasser.

Fakta

Byggherre: Trondheim kommune
Størrelse: 14.000 m2  
Prosjektkostnad: 1.200 mill. NOK  
Oppdragstype: KP, Ass. Prosjektleder, SHA-koordinator

Byggene med utearealer skal i tillegg til å fungere som barne- og ungdomsskole og rehabiliteringssenter bli et viktig møtested for kultur, idrett og frivillige organisasjoner i bydelen.

Det er en ambisjon å bygge anlegg med høy kvalitet og høye miljømålsettinger. Trondheim kommune satser på materialer med gode miljøegenskaper og lave klimagassutslipp.  

Tre er et viktig virkemiddel for å nå miljømål. Utstrakt og konstruktiv bruk av tre vil derfor være viktig i utviklingen av prosjektet.  

Med flere prosjekter innenfor samme område som realiseres samtidig, er målet at energiproduksjon og effektutjevning skal utnyttes på tvers av byggene. BREEAM benyttes i utviklingen av nybyggene.  

Anleggene skal ivareta behov flere tiår framvoer. Derfor er det også viktig at bygget har en robusthet i form av generalitet og mulighet for framtidige tilpasninger.

Kontakt 

Taale Arstad
Prosjektleder
+47 91 51 06 24

Les mer om

Taale Arstad