Advansia leder både vurdering av alternativer, plan- og utviklinsprosessen ogbygging av Midt-Norge Travbane på Fannrem i Orkland kommune.

Fakta

Byggherre: Leangentravets Eiendom
Periode: 2019 -  
Størrelse: 10.000 m2  
Prosjektkostnad: 290 mill. NOK  
Oppdragstype: Prosess-/prosjektledelse, byggherreombud og SHA-koordinator

Travbanen vil erstatte dagens travbaneanlegg og Leangen Travbane i Trondheim.  

Anlegget består av en travbane på 1100 meter og det tilrettelegges for nytt tribuneanlegg og racingstall, staller, luftegårder, travskole, ridehall og andre støttefunksjoner til drift og anlegg. Ny adkomstvei, ny infrastruktur og omlegging av det meste av eksisterende infrastruktur.  

Turstier vil gå rundt anlegget og forbindes med offentlige turveinettverk langs Orklaelva.

Flisfyringsanlegg og potensielt nyskapende bruk av heltre i hovedbygget er de viktigste miljøaspektene ved prosjektet, samt skånsom behandling av nærliggende sårbare naturområder.  

Kontakt